Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych i Przewlekle Chorych "Oni Są"

Oni Są, a My jesteśmy dla Nich

Nasze Stowarzyszenie zostało założone w listopadzie 2013 roku przez rodziców dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w celu podejmowania działań na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych oraz ich rodzin.

Nasza działalność ma na celu aktywizację takich rodzin w społeczeństwie poprzez integrację dzieci i osób niepełnosprawnych z osobami zdrowymi w ramach organizowanych przez nas imprez, propagowanie wiedzy na temat chorób i zaburzeń oraz promocję wolontariatu.

Celem Stowarzyszenia jest również aktywne wspieranie rozwoju intelektualnego i fizycznego naszych podopiecznych poprzez organizowanie zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych.

W dalszej perspektywie planujemy stworzenie ośrodka pobytu dziennego dla osób niepełnosprawnych, które ukończyły edukację szkolną oraz budowę placu zabaw przeznaczonego dla dzieci niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie zlokalizowane jest na terenie powiatu piaseczyńskiego i głównie tam prowadzi działalność. Osoby zainteresowane członkostwem w Stowarzyszeniu lub wolontariatem na jego rzecz prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
Kąty ul. Akacjowa 112, 05-532 Baniocha
stowarzyszenie.onisa@o2.pl
+48 517 910 780
KRS 0000 498868